Barbora Kyšková, akademická malířka - obrazy, ilustrace

Barbora Kyšková se narodila se 2. Května 1954 v Praze, studovala na Střední odborné škole výtvarné v Praze na Hollarově náměstí (1969–1973) a na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru monumentální malby profesora Arnošta Paderlíka (1973–1979).

Výtvarná činnost se dělí do těchto oblastí:

  1. volná malířská tvorba, portréty
  2. ilustrace převážně dětské literatury, časopisecká ilustrace, výtvarné zpracování projektu Za pověstmi českého ráje pro Městský úřad v Turnově.
  3. Vedení výtvarných kurzů pro mládež a dospělé v soukromé umělecké škole „Orphenica“ v Praze na Pohořelci
  4. Restaurování a vytváření replik kulis pro zámecké divadlo v Mnichově hradišti.

Samostatné výstavy:

Účast na výstavách:


Design by Klubismus